roubenky na stráni večer terasa
roubenky na strani zima lyžování
roubenky na stráni zima
roubenky na stráni ubytování beskydy
roubenky na stráni ubytování beskydy

Ceník

Chaloupka na stráni a Chaloupka u řeky

Letní prázdniny - pobyty týdenní
Svátky a prázdniny podle volných dnů
od 4 500,- Kč / noc / 4 osoby
každá další osoba + 500,-Kč/noc

Vánoce
5 000,-Kč / noc / 4 osoby
každá další osoba + 500,-Kč/noc
Silvestr
5 000,- Kč / noc / 4 osoby - min. 5 noci
každá další osoba + 500,-Kč/noc


 • Jedno dítě do dovršení 3 let – zdarma bez nároku na lůžko
 • Pejsci a kočky jsou jsou u nás vítání za poplatek 300,-Kč/noc - nadstandartní služba
 • Ceny jsou uvedeny včetně poplatků a WiFi 
 • Cena nezahrnuje cenu spotřebovaných energií
 • U krbu je připravené dřevo. Pokud budete potřebovat dřeva více, tak je další zpoplatněno 170,-Kč/balení cca 10kg
 • V textu jsou všechny ceny uvedené včetně DPH
 • Více viz. platební podmínky

Kamenná stráň

Apartmán č.1
2 osoby 2.500,-Kč

každá další osoba + 250,-Kč
Apartmán č.2
2 osoby 1.750,-Kč

každá další osoba + 250,-Kč
Apartmán č.32 osoby 2.500,-Kč

každá další osoba + 250,-Kč
Apartmán č.42 osoby 1.750,-Kč

každá další osoba + 250,-Kč
Apartmán č.02 osoby 2.500,-Kč

každá další osoba + 250,-Kč
COOLna2 osoby 2.500,-Kč

každá další osoba + 250,-Kč
Koupací sud s vířivkou
300,-Kč (cena zahrnuje spotřebu cca 10kg dřeva, tj. 1 balení)
Infrasauna200,-Kč / 1hodina                                               


 • Vánoce minimálně 3 nocí 
 • Silvestr 2023 -  minimálně 4 noci - cena od 3.000,-Kč/noc
 • Pejsci a kočky jsou jsou u nás vítání za poplatek 300,-Kč/noc - nadstandartní služba
 • Dřevo je zpoplatněno 170,-Kč/balení cca 10kg
 • Ceny jsou uvedeny včetně poplatků 
 • V textu jsou všechny ceny uvedené včetně DPH
 • Více viz. platební podmínky

Ubytovací podmínky

 1. Hosté jsou povinni užívat prostory vyhrazené jím k ubytování řádně, a v těchto prostorách nesmí ubytovaní bez souhlasu uživatele provádět žádné změny.
 2. Ubytovaným není dovoleno užívat tabákových výrobků vč. vodních dýmek uvnitř objektů a omamných látek (vyjma alkoholu) v celém areálu chat, a to pod pokutou 500,- Kč za každé takovéto zjištěné porušení a náhradu případné škody.
 3. Hosté zanechají při odchodu chalupu a apartmány v uklizeném a řádném stavu.
 4. V průběhu pobytu není hostům dovoleno ubytovat pozvané návštěvy ani jiné osoby.
 5. Hosté při odchodu z objektu vždy uzavřou okna, vodovodní kohoutky, vypnou elektrické přístroje a objekt uzamknou.
 6. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních prostorách ubytovatele bez dozoru dospělých.
 7. Hosté jsou odpovědní za všechny škody, které způsobí ubytovateli, a jejich povinností je tyto škody uhradit a jejich výši si nechat potvrdit.
 8. Hosté jsou v průběhu pobytu povinní v objektu a společných prostorách areálu udržovat pořádek a čistotu, zachovávat noční klid a dbát na dobré „sousedské vztahy“.
 9. Hosté můžou v areálu rozdělávat oheň pouze na místech k tomu určených – vyznačené ohniště, či krb. Po odchodu od ohniště nebo krbu hosté řádně uhasí oheň a zabezpečí, aby nevzniklo nebezpečí požáru.
 10. V době ubytování hostů nesmí ubytovatel objekt používat sám, může se však přesvědčit, zda je v objektu vše v pořádku a dle pravidel, a ověřit počet ubytovaných osob.
 11. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby pobyt hostům ukončit, jestliže host (hosté) v zařízení ubytovatele i přes výstrahu hrubě porušuje(í) dobré mravy, noční klid, nebo jinak hrubě porušuje ustanovení ubytovacích podmínek.
 12. Případné stížnosti a návrhy na zlepšení přijímá ubytovatel.

Domácí mazlíčci

Domácí mazlíčci po dohodě, za poplatek 300,-kč/noc. Maximální počet pejsků/kočiček je 1, Pozemek není oplocen, proto prosím zvažte, zda je váš mazlíček dobře vychovaný a zvyklý na sousedy. Vítáni jsou i další domácí mazlíčci jako králíčci, kočičky, želvy apod. Není dovoleno ponechávat mazlíčky v chaloupce a apartmánech samotné.

Pobyt s mazlíčkem, ať již v interiéru chaty, nebo na její zahradě či příslušenstvích, vždy podléhá schválení majitele PŘEDEM, bez prokazatelného předchozího souhlasu majitele (mail, písemně ap.) nemůže jakékoli zvíře na pobyt nastoupit, a to bez ohledu, zda se jedná o zvíře v interiéru chaty, nebo „venkovní“.

Víme, že vaši čtyřnozí miláčci jsou mnohdy součástí vaší rodiny, a že je tedy nechcete – či nemůžete – nechat doma. K nám však mohou přijet pouze zvířátka slušně vychovaná, která neutíkají majiteli či z objektu, mají platný očkovací průkaz a příslušná očkování a neruší svým hlasitým projevem okolí. Do interiéru pak zvířátka, která jsou zvyklá i doma pobývat v obytných prostorách. Exkrementy po zvířatech i ve venkovních prostorách chaty je nutné ihned uklidit, pro vnitřní prostory je nutné psa pravidelně venčit či mít jej „naučené na vlastní zachůdek“ – nezapomeňte si jej proto přivézt s sebou! Máte-li nějakého speciálního zvířecího mazlíčka a chcete jej přivézt sebou, zeptejte se nás – bude-li to možné, vyhovíme Vám.

Platební a storno podmínky

1. Platební podmínky:

Cena za pobyt je splatná převodem a to 30 dní před nástupem pobytu. Požadujeme také zálohu, po připsání této zálohy je vaše rezervace automaticky potvrzena. V případě zrušení vaší rezervace je záloha nevratná. Platební podmínky naleznete s potvrzením vaší rezervace v e-mailu.

Cena za pobyt v chaloupkách nezahrnuje spotřebované energie. Cena za 1kWh elektrické energie je 10,-Kč. Cena za 1m3 plynu je 35,-Kč (plyn je jen v Chaloupce u řeky)

2. Storno podmínky:

V případě zrušení rezervace host zaplatí 100% ceny 1.noci pobytu. Prosíme Vás o Vaši loajalitu a termín neblokujte, pokud to není bezpodmínečně nutné. V případě zrušení pobytu méně než 7 dní před vaším příjezdem Vám bude účtováno 100% pobytu.            

Pronajímatel má právo pobyt zrušit v případě, že dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. živelná pohroma, katastrofa, jiné nenadálé události), pro které není možné řádný průběh pobytu zajistit. V tomto případě může pronajímatel nabídnout ubytování v jiném svém objektu. Pokud zákazník tuto nabídku odmítne, bude mu vrácena již uhrazená cena pobytu. Zákazník nemá právo požadovat žádné další náhrady.
Pronajímatel nezodpovídá za provoz sportovních, kulturních a rekreačních zařízení, restaurací a obchodů v okolí, avizovaných na jeho stránkách. 

3. Smluvní podmínky:

Znění Smluvních podmínek najdete: SMLUVNÍ PODMÍNKY.docx

Rezervujte
si roubenku

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít